Zoeken
Geografie > Plaatsen in Neder-Egypte > Neder-Egypte: overzichtpagina

Neder-Egypte: overzichtpagina

In onderstaande tabel staan alle steden verdeelt per district. De telling begint bij het centrum van Memphis, dan naar boven, van links naar rechts over de eilanden van de Nijldelta.

Een district of Sepat wordt weergegeven in een reeks tekens op een standaard. Dit kunnen hiërogliefen zijn maar ook een speciaal totemdier zoals een ibis of een vis. De afbeeldingen komen uit Jsesh, een open source hiërogliefen programma gemaakt in Java.

Districten van Neder-Egypte

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -

Eerste district van Neder-Egypte: Witte muren

kaart district
District nummer 1. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

1e Nome Het eerste district heeft als benaming Ineboe Hedj dat zich vertaald als "witte muren" of "witte omheining". Het slaat op de grote tempel van Ptah in Memphis dat omringt werd met een grote witte muur. De hoofdstad is Memphis en is omgeven door dodensteden en een steengroeve.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Djed Soet
Anch Tawy
Men Nefer
Memphis Mit Rahina
necropolis Sokar of Seker Onbekend Saqqara
necropolis Rasetjaoe? Pyramidos Giza of Gizeh
necropolis Ioe Seneferoe Tachuris Dashur
necropolis Per-Osiris Busiris Abu Sir
necropolis Onbekend Onbekend Abu Ghorab
groeve Ta-raoe
Toer
Tery
Troë, Troia Tura

Tweede district van Neder-Egypte: Voorpoot

kaart district
District nummer 2. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

2e Nome Het tweede district heeft als benaming Chepresj en het betekent "Voorpoot" of "Schenkel". Volgens mythen zou dit district een relatie hebben met het sterrenbeeld "Mesechetioe" (vert. Grote Beer), ijzer en de vier zonen van Horus. De hoofdstad van het district is Chem (eg.) / Letopolis (gr.) / Aushim (arab.). Het district werd in de Grieks-Romeinse tijd genoemd: Letopolites naar de hoofdstad van het district.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
stad Chem Letopolis Ausim
stad Per-Sachmet Sachmis Onbekend
stad Onbekend Onbekend El-Qatta
stad Sacheboe Onbekend Zat el-Kom

Derde district van Neder-Egypte: Westen

kaart district
strict nummer 3. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

2e Nome Het derde district heeft als benaming Imentet, dit wordt vertaald met "Westen". Het is dan ook de meest westelijke district in de Nijldelta. In de oudheid grensde het aan een meer, waar vee graasde, dit meer droogte op. De hoofdstad van het district was Imaoe (eg.) / Momemphis of Gynaikopolis (Gr.) / Kom el-Hisn.

In de Romeinse tijd werd het district Gynaikopolites genoemd of "Stad van de vrouwen" met als hoofdstad Gynaikopolis of Gynaecopolis.[1]

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Imaoe Momemphis Kom el-Hisn
stad Mefkat Terenouthis Kom Abu Billo bij Tarrana
stad Onbekend Gynaikopolis
Gynaecopolis
Anthylla [2]
Onbekend
havenplaats Per-Asir Taposiris Magna Abusir
havenplaats Ra-qed Alexandria el-Iskanderiya

Vierde district van Neder-Egypte: Zuidelijke schild

kaart district
District nummer 4. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

4e Nome De vierde district van Neder-Egypte heeft als benaming "Nit-Resj" of "Net-Resj". De vertaling hiervan is "Zuidelijke schild", dit om te onderscheiden van district nr 5 "Noordelijke schild". Het embleem van de schild verwijst ook naar de godin Neith die in deze regio werd aanbeden. Ze was zowel een oorlogsgodin, scheppergodin als moedergodin.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Tanaso? Onbekend Tanta
stad Pasjati? Nikiou Zawyet Razin
stad Hoet-Hor-Bik Hatarbichis Onbekend
stad Onbekend Prosopis Onbekend

Vijfde district van Neder-Egypte: Noordelijke schild

kaart district
District nummer 5. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

5e Nome Het vijfde district heeft als benaming "Nit-Meh" of "Net-Meh". De vertaling hiervan is "Noordelijke schild". Het verwijst ook naar de patrones van de hoofdstad Saoe of Saïs: de godin Neith. Een oorlogsgodin, schepster en ook een moedergodin.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Saoe/Hoet-bit Saïs Sa el-Hagar

Zesde district van Neder-Egypte: Berg stier

kaart district
District nummer 6. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

6e Nome De zesde district wordt genoemd: "Chasoeoe" wat zich vertaald als "Berg stier". Helaas is de betekenis ervan onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Chasoet Xios Sakha
stad Per-Wadjit
Djebaoet
Bouto Tell el-Fara'un
stad Ach-bity
Cheby, Cheb
Cheb-Meny
Chemmis Onbekend

Zevende district van Neder-Egypte: Westelijke harpoen

kaart district
District nummer 7. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

7e Nome De zevende district wordt genoemd "Hoei-ges imentet" wat zich vertaald als de "Westelijke harpoen". De exacte betekenis ervan is helaas onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Pa-Demi-Hor Hermopolis Mikra Damanhur
stad Khito Bolbitine Rosetta/Rashid
stad Nioet-karetj
Neskaretj
Per-meryt
Naukratis Kom Gajef
stad Metela of Metel Metelis Tell el-Nigili
Havenplaats Pegaoeati Kanopos/Kanobos Nabij Abu-Qir (verzonken)
Havenplaats Moet-Netjer? Menouthis Nabij Abu-Qir (verzonken)
Havenplaats (Ta)-Henet Thonis
Herakleion
Nabij Abu-Qir (verzonken)

Achtste district van Neder-Egypte: Oostelijke harpoen

kaart district
District nummer 8. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

8e Nome De achtste district wordt genoemd "Hoei-ges Iaabet" wat vertaald wordt als "Oostelijke Harpoen". De exacte betekenis van de naam is onduidelijk.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Per-Atoem
Tjekoe
Heroöpolis
Haimos
Tell el-Maskhuta
Stad Onbekend Thou Onbekend

Negende district van Neder-Egypte: Andjeti

kaart district
District nummer 9. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

9e Nome Het negende district wordt vertaald als "Andjeti". Andjeti is een oude god, vermoedelijk gebaseerd op een overleden koning. Hij werd in de loop van de Egyptische geschiedenis vereenzelfigd met Osiris. De hoofdstad van dit district wordt vaak genoemd in rituele teksten over Osiris (heer van Abydos, heer van Djedet).

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Per-Oesir
Djedet of Djedoe
Bousiris Abu Sir Bana
Stad Onbekend Kynopolis Nova Iustiana Onbekend
Stad Mesedet, Mesedy, pa-mes-ty Onbekend Tell Mustai

Tiende district van Neder-Egypte: Zwarte Stier

kaart district
District nummer 10. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

10e Nome De tiende district heeft als naam "Ka chem". Dit vertaald zich als zwarte stier. De exacte betekenis is onbekend. Vermoedelijk slaat het op de vruchtbare velden, immers zwart is de kleur van vruchtbaarheid.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Hoet-hery-ib
Kem / Gym
Athribis Tell el-Atrib
Stad pa-gereg-en-Hor Kerkeuris Onbekend

Elfde district van Neder-Egypte: Heseb-stier

kaart district
District nummer 11. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

11e Nome De elfde district heeft als naam "Ka heseb". Wat zich vertaald als "Heseb stier". De exacte betekenis is helaas onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Ta-Remoe Leontopolis Tell el-Muqdam
Stad Sjedenoe
Per-Hor-Merty
Pharbaithos Horbeit
Stad Na-en-ta-hoet Natho Sahragt

Twaalde district van Neder-Egypte: Stier en kalf

kaart district
District nummer 12. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

12e Nome Het twaalfde district heeft als naam "Ka-Tjeb". De vertaling hiervan is "Stier en kalf". Dit slaat op de hoofdstad van het district Tjebennetjer waar een kalf werd vereerd.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Tjeb-netjer
Seben-Netjer
Sebennytos Samanud
Stad Onbekend Elearchia Onbekend
Stad Onbekend Pachnemounis Kom el-Khanziri
Stad Hebyt, Demi-en-Iset Iseum Behbeit el-Hagar

Dertiende district van Neder-Egypte: Voorspoedige scepter

kaart district
District nummer 13. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

13e Nome Het dertiende district heeft als naam "Heka-At" wat zich vertaald als "voorspoedige scepter". Helaas is de oorspronkelijke betekenis onbekend. Wellicht duidt het op de stad Heliopolis, een belangrijke cultusstad waar ook werd geregeerd.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Ioenoe Heliopolis Tel Hisn
Stad Nay-ta-hoet Leontopolis Tell el-Yahudiya
Stad Per-Hapy-en-ioen Babylon Fostat
Stad Onbekend Agathokleous Parembole Onbekend
Stad Onbekend Skenai Shibin el-Qanatir

Veertiende district van Neder-Egypte: Voorste van het oosten

kaart district
District nummer 14. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

14e Nome De veertiende district heeft als naam "Chenti-Iabet" wat zich vertaald als "Voorste van het oosten". De naam slaat op dat het district het meest naar het oosten is gericht. Pelusium, de hoofdstad, stond op de militaire Weg van Horus richting het Sinaï-schiereiland.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Per-ir-Imen Pelusium Tell el-Farama
Stad Tjaroe Sile Tell Abu Seifa
Stad Hoet-Oearet Avaris Tell el-Dab'a
Stad Teben
Ta-ihet-en-pa-nehes
Daphnai Tell Defenneh
Stad Setjera? Sethroë Onbekend
Stad Per-Hery-Sjef-neb-nen-nesoe Herakleoupolis Mikra Tell Belim

Vijftiende district van Neder-Egypte: Djehoeti of Thoth

kaart district
District nummer 15. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

15e Nome De 15e district heeft als naam "Djehoeti" wat zich vertaald als de god Thoth. De naam slaat op de belangrijkste stad dat gewijd was aan de god Djehoeti/Thoth.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Bah
Per-Djehoety
Weprehoey
Hermopolis Parva Tell el-Naqus
Stad Tamiat Tamiathis Damietta

Zestiende district van Neder-Egypte: Vis

kaart district
District nummer 16. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

16e Nome De zestiende district heeft als naam "Cha", een vis. Het symbool staat voor de godin Hatmehit dat werd aanbeden in Mendes. Ze had haar eigen familie: Hatmehit (moeder), Banebdjedet (vader) en Horpachered of Harpocrates (kind).

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Djedet Mendes Tell el-Ruba
Stad Onbekend Panephysis El-Manzala
Stad Ra-nefer
Paranefer
Phernouthis Barnufa

Zeventiende district van Neder-Egypte: Troon van Horus-Behedet

kaart district
District nummer 17. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

17e Nome Het zeventiende district heeft als naam "Sema behedet" wat vertaald als "Troon van Behedet". Het slaat op de havenplaats Sema-Behdet wat later werd genoemd Pa-ioe-en-amon (Het eiland van Amon).

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Havenplaats Sema-Behdet
Pa-ioe-en-amon
Diospolis Mikra Tell el-Balamun
Stad Ta-mayt of Ta-Maoet Thmouis / Thumuis Tell Timai

Achtiende district van Neder-Egypte: Prins van het zuiden

kaart district
District nummer 18. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

18e Nome De achtiende district heeft als naam "Imty-Chenti", wat zich vertaald als "Prins van het zuiden". De exacte betekenis van de naam is onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Per-Bastet Bubastis Tell Basta

Negentiende district van Neder-Egypte: Prins van het noorden

kaart district
District nummer 19. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

19e Nome De negentiende district heeft als naam "Imty-Pehoe". Dit vertaald zich als "Prins van het noorden". Vermoedelijk ter onderscheiding van de achtiende district. De exacte betekenis van de naam is onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Djanet Tanis San el-Hagar
Stad Imet Onbekend Tell el-Nebesha
Stad Per-Ramessoe Ramesse Qantir

Twintigste district van Neder-Egypte: De scherpe

kaart district
District nummer 20. Voor informatie over de afbeelding, zie bronnen en notities.

20e Nome De 20e district heeft als naam "Sopdoe", wat zich vertaald als "De scherpe". Het is de naam van een godheid aanbeden in zijn stad "Per-Sopdoe" de hoofdstad van het district.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
Hoofdstad Per-Sopdoe Onbekend Saft el-Henna
Stad Ta-sjenoet-en-ineb-hedj Onbekend Tukh el-Qaramus

Bronnen en notities

Bronnen

Notities

  1. Herbert Verreth, "A survey of toponyms in Egypt in the Graeco-Roman period", Trismegistos Online Publication, 2013, pagina 881-884.
  2. Engelse Wikipedia over Gynaecopolis.