Zoeken
Geografie > Plaatsen in Opper-Egypte

Plaatsen in Opper-Egypte

Opper-Egypte is het onderste gedeelte van Egypte. Het ligt tussen Neder-Egypte en de Sudan in. De Nijl stroom van de Sudan door Opper- naar Neder-Egypte. Het maakt een bocht naar rechts en gaat weer naar links.

In Opper-Egypte bevinden zich de Kharga-, Dakhla-oasen en de Fajoem-oase. Buiten de Nijl zijn er de westerlijke en oostelijke woestijnen.

tempel
Noorderpoort van de tempel van Dendera, Opper-Egypte. Afbeelding gemaakt door Olaf Tauch (CC-BY-3.0).

In onderstaande tabel staan alle steden verdeelt per district. De telling begint vanaf de grens met Sudan/Nubië door naar boven. Het eindigd bij de stad Memphis in Neder-Egypte.

Een district of Sepat wordt weergegeven in een reeks tekens op een standaard. Dit kunnen hiërogliefen zijn maar ook een speciaal totemdier zoals een Horus-valk, krokodil of een godheid. De afbeeldingen in onderstaande tabel zijn gemaakt in Jsesh, een open source programma gemaakt in Java. Het is vrij te gebruiken.

kaart
Kaart van Opper-Egypte met district nummers. Afbeelding gemaakt door Jeff Dahl en MontyofEgypt (Public domain)

1e Nome van Opper-Egypte

1e Nome De eerste nome heeft als naam Ta Seti oftewel "Land van de boog". Het is het grensgebied van Egypte met Nubië. Eén van de stammen van Nubië waren bekend om hun boogschietkunsten.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Aboe Elephantine Ghizet Assuan (eiland)
stad Pa-Leq
Per-ioe-req
Philae Bilaq / Agilika (eiland)
stad Pay-ioe-wab Abatos Biga (eiland)
stad Setjet Setis Sehel (eiland)
stad Djoe-qa Onbekend El-Hasa (eiland)
stad Soen / soenoe / Soenet Syene Assouan
stad Nebit
Ineba
Ombos Kom Ombo

2e Nome van Opper-Egypte

2e Nome De tweede nome heeft als naam Wetjes Hor dat zich vertaald als "Troon van Horus". In het gebied werd de god Horus van Behedet aanbeden, een vorm van Horus bekend als zonneschijf met twee vleugels gespreid.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Djeba
Behedet
Mesen
Apollonopolis Megalè Edfu
stad Onbekend Contrapollonospolis Redesiya

3e Nome van Opper-Egypte

3e Nome De derde nome heeft als naam Nechen wat wordt vertaald als "Schrijn". Het is tevens de naam van de hoofdstad van het district: "Nechen" of "Hierakonpolis". Het is een oude stad waar ook Horus van Nechen, de patroongod van de farao's werd aanbeden.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Nechen HIerakonpolis Kom el-Ahmar
stad Necheb
Geset?
Eleithyiaspolis El Kab / Elkab
stad Ioenyt
Senet
Latopolis Esna
stad Hoet-Seneferoe
Hesefen
Asfynis Asfun

4e Nome van Opper-Egypte

4e Nome De vierde nome heet Waset en wordt vertaald als: "De krachtige vrouwelijke". Het symbool bestaat uit een Was-scepter en een veer. De Was-scepter is een voorwerp dat de goden in hun handen hadden. Het slaat op de godin Waset, vermoedelijk de gemalin van Amon voordat Moet zijn ega werd.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Waset Thebe Luxor / Al-Uqsur
stad Ioe-em-iteroe
Imoer
Krokodopolis Onbekend
stad Ioeny
Ioenoe-Mentjoe
Hermonthis Armant
stad Per-Hathor
Inerty
Pathyris Gebelein
stad Djamoet
Tjamet
Memnoneia Djeme
stad Djerty Touphion Tod
stad Madoe Keramela Nag el-Madamud

5e Nome van Opper-Egypte

5e Nome De vijfde nome heet Netjeroei of Harawi. Het vertaald zich als "Twee goden" of "Twee valken" district. De exacte betekenis is nog onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Gebet - Gebtioe
Kebet - Kebety
Koptos Qift
stad Ges - Gesa - Gesy Apollonopolis Mikra Qus
stad Papa of Pepa Papa Onbekend
stad Noebet Ombos Naqada
stad Ioesjensjen Onbekend Khozam
stad Pa-sjy-en-hor Psenhyris Shanhur

6e Nome van Opper-Egypte

6e Nome De zesde nome wordt Meseh, vertaald als "krokodil". De overeenkomst tussen de stad Dendera en krokodil is nog niet bekend. Immers werd in Dendera, Hathor vereerd.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Ioenet
Ta-en-ta-rereret
Tentyris Dendera
stad Sjabet Kaine Qena

7e Nome van Opper-Egypte

7e Nome De zevende nome wordt Sesjsesj genoemd. Het stelt een sistrum voor, een ratelinstrument dat gebruikt werd voor religieuze diensten. Het wordt nu nog gebruikt in koptische kerk. Sistrum was het instrument gewijd aan de koeiengodin Bat, later vereenzelfigd met Hathor.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Hoet-Sechem
Hoet-sesjemoe
Diospolis Mikra Hu
stad Sjeny-en-Setech
Na-sjeni
Chenoboskia Qasr el-Saiyad
stad Per-Djadja Ptythis Onbekend

8e Nome van Opper-Egypte

8e Nome De achtste nome wordt Ta-Wer genoemd oftewel "Het oude land". Het is de regio van het Abydos en Thinis. Twee hele oude steden. Waar de benaming "het grite land" op slaat is nog onbekend

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Tjenoe Thinis Girga of El-Birba
necropolis Abedjoe
Abet
Abydos Al-Birba
stad Pa-sy / Ptoelemys Ptoelmais Hermeiou El-Masnha
stad Onbekend Lepidotonpolis of Lepidii Nag' el-Mashayikh

9e Nome van Opper-Egypte

9e Nome De negende nome wordt Men of Min genoemd naar de god Min. Min was de belangrijkste god in het district en die van stad Ipoe of Panopolis. Het teken is gelijk aan de Neder-Egyptische stad Letopolis.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Ipoe Panopolis of Chemmis Akhmim
stad Hoet-Repyt Tripheion / Ahtribis Wannina
stad Per-boe-en-pa-ha Boumpae Onbekend
stad Ta-mait-pa-ha Tmoupaei Onbekend
stad Iteb Itos Edfa
stad Ta-hoet-ty Toeto Onbekend
stad Pa-Soeni Psonis Bassuna

10e Nome van Opper-Egypte

10e Nome De tiende district bestaat uit een Cobra en wordt Wadjet genoemd. Het slaat op de stad Per-Wadjit (Aphroditopolis, Kom Ishgau), dat de stad van Wadjit was.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Tjeboe Antaiopolis Qaw el-Kebir
stad Per Wadjit Aphroditopolis Kom Ishgau
stad Onbekend Apotheke Abutig

11e Nome van Opper-Egypte

11e Nome De elfde nome heet Seth en laat een Seth-dier zien. Deze god werd vereerd in zijn hoofdstad Sjashotep.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Sjashotep / Sjis-hetep
Sjehy?
Hypselis Rifeh

12e Nome van Opper-Egypte

12e Nome De twaalfde nome heet Djoe-ef en wordt vertaald met "Bergslang". Waar de naam naar verwijst is niet bekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Per-Nemty Hierakon Al-Atawia
stad Ynepu? Isiu of Isieiou Abnub

13e Nome van Opper-Egypte

13e Nome De dertiende nome heet Nedjefet-Chentet en wordt vertaald als "Zuidelijke granaatappelboom".

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Saoet
Syoet
Lykopolis Assioet

14e Nome van Opper-Egypte

14e Nome De veertiende nome heet Nedjefet-Pehet en wordt vertaald als "Noordelijke granaatappelboom.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Qis Cusae Al-Qusiyyah
Necropolis Mer-wer Moirai Meir
stad Achetaten Onbekend Tell el-Amarna

15e Nome van Opper-Egypte

15 Nome De vijftiende nome heet Wenet en wordt vertaald als "De snelle". De naam verwijst naar Wenet of Oenet, een godin in de vorm van een haas. Zij was de vrouw van Thoth.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Chemenoe Hermopolis Magna El-Ashmunein
stad Hirwe Antinoopolis El-Sheikh Ibada
stad Onbekend Berky of Epiokion Berky Kom el-Rahib
stad Pa-her-en-?? Peentalis Bihdal
stad Pa-gereg Kirka Onbekend

16e Nome van Opper-Egypte

16 Nome De zestiende nome heet Ma-Hedj en wordt vertaald als "Witte gemsbok". Het is onduidelijk welke relatie het dier of wat het betekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Heroer Onbekend Hur
stad Hebenoe Alabstronpolis Kom el Ahmar

17e Nome van Opper-Egypte

17 Nome De zeventiende nome heet Inpoet oftewel de god Anubis. Het verwijst naar de belangrijkste stad van de god: Saka en heet in het Grieks Cynopolis (Hondenstad).

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Saka
Hardai
Hoet-Redoe
Cynopolis El-Kays of El-Qeis
stad Hoet-nesoe Onbekend Kom el-Ahmar Sawaris
stad Ta-thenet
Demi-en-heger
Akoris Tihna el-Gebel
stad Per-Hathor Phathor Onbekend

18e Nome van Opper-Egypte

18 Nome De achtiende nome heet Nemty en verwijst naar de god Nemty. Deze was een hemelgod en vergelijkbaar met de god Horus en later gelijkgesteld aan Horus.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Tayoe-Djayet Ankynopolis El-Hiba

19e Nome van Opper-Egypte

19 Nome De negentiende nome heet Waboei en wordt vertaald als "Twee Wab-scepters". Een Wab-scepter was kenmerkende staf van een god. De exacte betekenis is nog onbekend.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Per-Medjed Oxyrhynchus El-Bahnasa
stad Pa-gereg-en-Hor Kerkehyris Onbekend
stad Ta-ahyt-en-pa-imy Tampemou Tanbu
stad Sjenoet-en-kamaoe Senokomis Deir el-Sanquryia?
stad Ta-helet Tholthis Talt
stad Pa-sebet Psobthis Saft Abu Girg

20e Nome van Opper-Egypte

20 Nome De twintigste nome heet Atef-chentet en heet Zuidelijke vijgeboom.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Henen-Nesoet Herakleopolis Magna Ihnasya el-Medina
stad Ta-iat-ret
Ta-ledj
Tilothis
Neilou polis
El-Dalls
stad Mechel of Mecheli Machor Onbekend
stad Pa-her-en-aamoe Peenameus Bahnamuh
stad Na-tawy Toy Tuwa
stad Per-Wesir-ir Bousiris Abusir el-Meleq
stad Ta-mayt-en-pa-sjy Thmoinepsi Beni Suleiman el-Shariya

21e Nome van Opper-Egypte

21 Nome De éénentwintigste nome heet Atef-pehet en heet Noordelijke vijgeboom.

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Sjedet Crocodilopolis Medinet el-Faiyum
necropolis Mer-Atoem
Mery-Itemoe
Moithymis Meidum
stad Semenoe-Her
Sjena-chen
Sjenoe-anchoe
Semenou-Horos Onbekend
stad Itj-tawy Onbekend El-Lisht

22e Nome van Opper-Egypte

22 Nome De tweëntwintigste nome heet Maten en kan worden vertaald als "Mednit" of "Maten".

# Egyptische naam Populaire naam Moderne naam
hoofdstad Tepihoe Aphroditopolis Atfih

Bronnen