Zoeken
Mythologie > Ptah

Ptah

Ptah was een god uit de Egyptische mythologie. Hij werd vereerd als hoofdgod van de plaats Memphis.

Hij had ook nog diverse andere functies zoals een dodengod van Saqqara, scheppersgod, patroon van de ambachtslieden en luisteraar naar gebeden.

standbeeld
Standbeeld van de god Ptah uit het graf Toetanchamon, 18e dynastie, Nieuwe Rijk. Afbeelding gemaakt door Mike Tice (CC BY-NC-SA 2.0 )

Naam

hiërogliefen
Ptah in hiërogliefen

Hoe de naam van de god werd uitgesproken in het oud-Egyptisch is onduidelijk, we hebben het maar te doen met de letterlijk transcriptie en vertaling van de hiërogliefen. Deze spellen: p-t-h. Volgens een bron zou Ptah een afkorting zijn van Pet Ta Heh (Pet = hemel, Ta = aarde, Heh = eeuwigheid). [1]

Vanuit het Grieks is de naam Phthá (Φθά) overgeleverd. En vanuit het Koptisch: Ptah (ⲡⲧⲁϩ) overgeleverd.[2] Deze naam wordt tot heden gebruikt.

Er is geen eenduidige vertaling van de naam Ptah bekend.

Uiterlijk

Het afbeelden van de Ptah is vrijwel altijd hetzelfde gebleven in de Egyptische geschiedenis. De eerst bekende afbeelding van de god Ptah komt uit de 1e dynastie van een schaal uit de plaats Tarkhan.

hiërogliefen
Maät in hiërogliefen, het rode teken is het teken waar de god Ptah op staat.

Ptah werd afgebeeld als een gemummificeerde man, met een groene huidskleur, groene handen en een blauwe kap op het hoofd. De kleur groen werd geassocieerd met vruchtbaarheid en met planten, zijn rol als scheppergod wordt hierbij benadrukt. De blauwe kap werd geassocieerd met ambachtslieden en architecten.

Vanaf het Middenrijk draagt Ptah een rechte baard, dat anders is dan de andere baarden van andere godheden. Ptah draagt ook een tegengewicht met een kwast op zijn rug.

De god staat vaak op het symbool “maä” (uitgesproken: má-à). Met dit symbool werd ook de godin Maät geschreven, de vertaling van “maä” is orde, recht of waarheid. De betekenis van het hiëroglief is onduidelijk: het lijkt op een meetinstrument gebruikt door de arbeiders of een trapsgewijze heuvel dat doet denken aan de oerheuvel.

Stele
Gedenksteen van priester Neferrenpet in aanbidding voor Ptah.
Afbeelding gemaakt door Gary Todd (Publiek domein, 1.0 )

Ptah droeg een gecombineerde staf: Anch-djed-was-scepter. Anch symboliseert “leven”, djed betekent “stabiliteit” en Was betekend “kracht”. De god werd vaak afgebeeld staande en in een schrijn geplaatst. Maar dit kon ook zittend zijn op een troon.

Bij versmeltingen met andere godheden gold dat Ptah kenmerken overnam: Bij Ptah-Sokar werd de god afgebeeld met een valkenkop. Bij Ptah-Sokar-Osiris werd de god afgebeeld met Atef-kroon en met een groene kleur. Bij Ptah-Tatjenen werd de god afgebeeld met een verenkroon (sjoeti-kroon).

In de Late Tijd werd Ptah afgebeeld als een dwerg. Hij werd geassocieerd met de god Bes. Ptah als dwerg werd overgenomen door de Feniciërs, zo zijn er figuren van Ptah teruggevonden in Cartago. [3]

Stele
Beeldje van Pataikos, Ptah als dwerg.
Afbeelding gemaakt door Brooklyn Museum (CC BY 3.0)

Tijdens de Amarna periode werd de Ptah gelijkgesteld met Re en Aton. Ptah werd ook gesymboliseerd door twee vogels met menselijke hoofden die een zonneschijf dragen, symbolen van de zielen van Ra, de Ba. Ze worden geïdentificeerd met Sjoe en Tefnoet en geassocieerd met de Djed-pilaar van Memphis. [4]

De heilige stier Apis gold als de verschijning van Ptah. Hij was een “Ba” oftewel het levende lichaam van Ptah. Vanaf het Nieuwe Rijk werd Apis gelinkt naar Re. Zodra de heilige stier dood ging werd deze begraven als een god/farao in een sarcofaag. [5]

Mythologie

Ptah werd al vroeg in de oud-Egyptische geschiedenis aanbeden. De oudste afbeelding komt uit de 1e dynastie. Vermoedelijk was hij in de Vroege Tijd een lokale godheid en gecreëerd met de unificatie van Egypte in 3000 v.Chr. Zijn invloed groeide vanaf het Oude Rijk. De god wordt een paar keer genoemd in de piramideteksten.

Mythologisch gezien was de vrouw van Ptah, de leeuwinnengodin Sechmet en zijn zoon Nefertem. Samen werden als de Memphitische triade (driegroep) beschouwt.

De god Ptah vervulde verschillende rollen:

hiërogliefen
Ptah, "resj ineb ef" in hiërogliefen
hiërogliefen
Wer Cherep Hemoet in hiërogliefen
hiërogliefen
Ptah, "Mesdjer Sedjem" in hiërogliefen

Aanbidding

De god was populair in het Nieuwe Rijk, dit blijkt ook uit namen van enkele farao’s: Merenptah en Siptah. En ook uit namen van mensen met belangrijke functies. Vanaf de 26e dynastie werden er amuletten gemaakt van Ptah, Sechmet en Nefertem, niet voor de dodencultus maar voor functioneel gebruik in het leven. Ptah speelde ook een indirecte rol in het openen-van-de-mond ceremonie, uitgevoerd door een setem-priester.

Muurschildering
Muurschildering uit het graf van Sennedjem, scene met het openen van de mond ceremonie. Afbeelding gemaakt door Kairoinfo4u (CC BY-NC-SA 2.0)

Ptah, werd aanbeden in diverse steden:

Zie ook

Bronnen en notities

De hoofdbron is: Richard H. Wilkinson, “The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt”, Thames & Hudson, 2003.

Verdere aanvullingen

  1. Richard H. Wilkinson, a.w., pagina 19.
  2. Engelse wikipedia over: Ptah
  3. Engelse wikipedia over: Ptah (Representations and hypostases)
  4. Ibidem
  5. Ibidem
  6. Engelse wikipedia over: Ptah (Development of the cult)